2023 / 10 / 26

Regionalna konferencija Revizorskih tijela IPA korisnika u Istanbulu

Revizorsko tijelo Crne Gore učestvovalo je na regionalnoj konferenciji Revizorskih tijela IPA korisnika koja se održavala 19. i 20. oktobra 2023. u Istanbulu.  Glavna tema konferencije bila su iskustva stečena iz IPA II kao i budući izazovi u reviziji kada je u pitanju IPA III.

Uvodnu riječ imao je Ahmet Tutal, glavni revizor Revizorskog tijela Turske. Aktivnu ulogu na konferenciji imali su predstavnici Revizorskih tijela IPA korisnika - Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije, Turske, i Crne Gore kao i predstavnici hrvatskog Revizorskog tijela, OLAF-a i DG AGRI-a.

Glavna revizorka Ksenija Barjaktarović je u ime Revizorskog tijela Crne Gore imala prezentaciju kojom je predstavila trenutno stanje u Revizorskom tijelu, planove za jačanje kapaciteta, iskustvo vezano za IPA II, interesantne nalaze tokom sprovođenja revizija u programskom periodu IPA II kao i buduće izazove kad je u pitanju IPA III. Koleginica Rina Mučaj je bila jedan od učesnika panela na kome se razgovaralo o koordinaciji između OLAF-a, AFCOS-a i revizorskih tijela, kao i budućim izazovima u IPA III.

Takođe, bilo je riječi i o generalnim problemima sa kojima se suočavaju revizorska tijela prilikom revizija, o njihovim nalazima i preporukama. Govorilo se i o primjerima dobre prakse kojima se može obezbijediti unapređenje rezultata dobijenih korišćenjem EU fondova.  Na konferenciji se diskutovalo i o potrebi za boljom koordinacijom između OLAF-a, AFCOS-a i revizorskih tijela kako bi se doprinijelo boljoj zastiti EU fondova.