MISIJA

Revizorsko tijelo je funkcionalno nezavisno od svih učesnika u sistemu upravljanja i kontrole sredstava EU fondova (IPA, strukurnih fondova nakon pristupanja Crne Gore EU i drugih EU fondova), čiji je zadatak potvrđivanje djelotvornosti i stabilnosti funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima iz EU fondova u Crnoj Gori i usklađenosti sa odgovarajućom EU i nacionalnom regulativnom da bi se osigurala zakonitost i ispravnost transakcija i zaštitili interesi Zajednice i nacionalni interesi.