O NAMA

Revizorsko tijelo Crne Gore, kao samostalan organ revizije, osnovano je Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske Unije koji je donijela Skupština Crne Gore na sjednici održanoj dana 27. februara 2012. godine („Sl. list Crne Gore“, broj 14/2012 od 07.03.2012. godine).

Revizorsko tijelo je funkcionalno nezavisno od svih aktera u sistemu upravljanja i kontrole sredstava EU fondova. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

Revizorsko tijelo je isključivo odgovorno za reviziju EU fondova (instrumenata pretpristupne pomoći, strukturnih fondova nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i drugih EU fondova).

Zadatak Revizorskog tijela je da ispita i potvrdi djelotvornost i stabilnost funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima iz EU fondova.

Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije propisano je da su subjekti revizije, državni organi i organizacije,organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, fizička ili pravna lica koja primaju, koriste, odnosno upravljaju sredstvima EU fondova.

Do donošenja Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije, Revizorsko tijelo je na osnovu Sporazuma o formiranju Revizorskog tijela o okviru Decentralizovanog sistema upravljanja instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA), potpisanog između Vlade Crne Gore i Državne revizorske institucije („Sl. list CG“, br 05/10), bilo privremeno uspostavljeno i locirano u sistemu eksterne državne revizije.

  • ➤ test