VIZIJA

Revizorsko tijelo će u okviru svoje odgovornosti doprinositi promovisanju procesa upravljanja sredstvima iz EU fondova, odgovornosti i transparentnosti u korišćenju sredstava davanjem revizorskih preporuka sa ciljem djelotvornog i stabilnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrola da bi se zaštitili interesi Zajednice i nacionalni interesi.