IPA

IPA I

pdf icon

COUNCIL REGULATION (EC) No 1085/2006

pdf icon

COMMISSION REGULATION (EC) No 718/2007

pdf icon

ZAKON O RATIFIKACIJI OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEU VLADE CRNE GORE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PRAVILIMA ZA SARADNJU KOJA SE ODNOSE NA FINANSIJSKU POMOĆ EZ CRNOJ GORI U OKVIRU SPROVOĐENJA INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

pdf icon

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 447/2014

pdf icon

REGULATION (EU) No 236/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

pdf icon

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

pdf icon

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE KOJU PREDSTAVLJA VLADA CRNE GORE I EVROPSKE KOMISIJE O PRAVILIMA ZA SPROVOĐENJE FINANSISKE POMOĆI UNIJE CRNOJ GORI U OKVIRU INSTRUMENATA PREDPRISTUPNE PODRŠKE (IPA 2)

pdf icon

REGULATION (EU) 2021-1529 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

pdf icon

REGULATION (EU) 2021-947 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

pdf icon

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021-2236

pdf icon

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021-2128

pdf icon

UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O POTVRDJIVANJU OKVRINOG FINANSIJSKOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU IZMEDJU EVROPSKE KOMISIJE I CG KOJU PREDSTAVLJA VLADA CG O MODELIMA SPROVODJENJA FINANSIJSKE PODRSKE EU (IPAIII)