2023 / 07 / 05

Studijska posjeta Švedskoj

U periodu 18-24.jun 2023. godine, predstavnici Revizorskog tijela Crne Gore boravili su u Švedskoj u sklopu studijske posjete kolegama iz Švedskog nacionalnog tijela za finansijsko upravljanje.

 

Posjeta je organizovana u sklopu Twinning light projekta „Unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Revizorskog tijela Crne Gore“ i iskorišćena je za razmjenu iskustava sa institucijama koje imaju iste ciljeve i odgovornosti, što će biti itekako korisno za tekući i budući rad Revorskog tijela Crne Gore. Poseban fokus je bio na planiranju revizija, načinu vršenja revizija kao i radnim dokumentima koji se koriste tokom istih.

 

Glavni revizor Ksenija Barjatkarović, je imala priliku da prezentuje rad Revizorskog tijela kolegama iz Švedske, kao i iskustva i lekcije naučene u prethodnom periodu.

 

Boravak u Švedskoj, predstavnici Revizorskog tijela Crne Gore su iskoristili za posjetu Ministarstvu finansija Švedske, gdje su razmjenjena iskustva na temu prevara, konflikta interesa i provjere duplog finansiranja.

 

Tokom boravka je takođe upriličena posjeta Parlamentu Švedske, kao najvećem zakonodavnom i vrhovnom organu odlučivanja, gdje su predstavnici Revizorskog tijela upoznati sa istorijskom ulogom te institucije.