2018 / 05 / 31

SEMINAR ZA IPA REVIZORSKA TIJELA

Predstavnici Revizorskog tijela Crne Gore učestvovali su na Seminaru koji je održan u Zagrebu, u periodu 29-31.maja 2018. godine. Seminar je organizovao  Generalni  Direktorat za proširenje i susjedsku politiku EK (DG NEAR), za revizorska tijela u IPA zoni ( Makedonija, Srbije, Albanija,  Turska i Crna Gora).

Govornici na seminaru su bili iskusni revizori iz Službe interne revizije DG NEAR i Evropskog računskog suda čije su prezentacije, između ostalog,  obuhvatile internu kontrolu  i reviziju, vrste revizije, revizorski proces i različite vrste revizorskih dokaza, kao i uzorkovanje u reviziji. Takođe, na seminaru je održana i simulacija procesa revizije u kojoj su revizori Revizorskog tijela Crne Gore imali aktivno učešće.

U završnom dijelu seminara , a u cilju unapeđenja buduće saradnje, poseban fokus je bio na iznošenju predloga i sugestija revizorskih tijela predstavnicima DG NEAR-a.