2023 / 10 / 18

Potpisivanje memoranduma o saradnji između Revizorskog tijela i Ekonomskog fakulteta

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u periodu od 16 – 19. oktobra 2023. godine organizuje se poslovno – edukativni događaj koji promoviše reviziju i zanimanje revizora pod nazivom Dani revizije 2023.

 

Tom prilikom, 16. oktobra bila je upriličena panel diskusija pod nazivom Revizorska profesija - izazovi i perspektive na kojoj je učestvovala g-đa Ksenija Barjaktarović, glavna revizorka Revizorskog tijela. Ona je studente Ekonomskog fakulteta kao i ostale prisutne upoznala sa izazovima revizorskog posla kao i sa zadacima i nadležnostima Revizorskog tijela u reviziji sredstava fondova EU.

Nakon panel diskusije, potpisan je i memorandum o saradnji između Revizorskog tijela i Ekonomskog fakulteta Crne Gore. Glavna revizorka je izrazila veliko zadovoljstvo i nada se uspjesnoj saradnji izmedju dvije institucije u narednom periodu.